slitskenor

Slitskenor för kedjetransportörer

Hardface levererar slitskenor och glidlister till alla sorters skrap-och kedjetransportörer. Hardface lösningar skyddar transportörernas slitbanor men är samtidigt skonsamma mot skrapor och kedjor. Lägre friktion innebär mindre slitage, lägre ljudnivå och energiförbrukning och bidrar därmed till ökad lönsamhet genom bättre prestanda, längre livslängd, kraftigt sänkta underhållskostnader och minskad risk för oförutsedda produktionsstopp.

Tunga materialflöden med stort slitage

Skrap- och kedjetransportörer används ofta i miljöer som utsätter dem för kraftig abrasion och erosion. Stora, tunga materialflöden innebär ett enormt slitage på utrustningen. Typiska exempel är hantering av skogsråvara; timmer, flis, pellets och aska, där kedjorna löper genom smuts och grus.

Tillämpningsområde avgör val av slitskydd

Hardface tillverkar slitskenorna av konstruktionsstål och erbjuder flera olika utföranden och kvaliteter i rostfritt stål och Hardox. Beroende på tillämpningsområde används keramer eller kromkarbid som slitskikt på plåten.

Slitskenor av keram

Hardface har expertkunskap inom keramiska tillämpningar och kan erbjuda olika typer av keramer för att lösa mekaniska slitageproblem. Fördelen med keram är att slitskenorna kan anpassas mer exakt till den miljö där de ska användas. Keram minskar slitaget på kedjan och ger en tystare gång för transportören. Till Hardface slitskenor används ofta aluminiumoxid som är ett kemiskt mycket stabilt material med hög motståndskraft mot slitage och med en hårdhet på ca 9 på Mohs skala. Keramer limmas fast på plåten med hjälp av vakuumteknik som ger en överlägsen vidhäftning, slaghållfasthet, slitageskydd och livslängd.

Slitskenor av kromkarbidplåt

Hardface Kromkarbidplåt ger ett kostnadseffektivt slitskydd för skrap- och kedjetransportörer. Kromkarbidplåt är ett beprövat material för slitskenor som blir slagtålig och motstår nötning flerfaldigt längre än med vanliga stålkvaliteter. Slitskenorna levereras färdiga för montage och tillverkas av Hardface Kromkarbidplåt som finns i olika kvaliteter och utföranden.

Hardface slitskenor

Hardface levererar slitskenor som är helt anpassade efter våra kunders behov. Slitskenorna tillverkas i det material som passar bäst till de förutsättningar som råder i produktionsprocessen.

Hardface slitskenor bidrar till:

  • Ökad slitstyrka, slagtålighet och livslängd
  • Minimerad friktion
  • Lägre ljudvolymer
  • Minskat slitage på skrapor och kedjor
  • Lägre underhållskostnader

Vill du veta mer?

För kontakt och mer information, skicka e-post till oss på info@hardface.se eller ring +46733-104043, +4672-0709155

Om Hardface

Hardface verkar för att förbättra effektivitet och konkurrenskraft inom Svensk industri. Det gör vi genom att erbjuda hållbara lösningar inom mekaniskt slitage för längre livslängd, effektivare underhållsarbete och bättre lönsamhet. Med ett brett utbud av slitstarka material, konsulttjänster och utbildningar erbjuder vi anpassade slitagelösningar till den svenska industrin där höga krav ställs på produktionsutrustningens slitstyrka och livslängd.