Från 3D-scanning till färdig CAD-ritning

Hardface har utvecklat en process där vi utför en komplett 3-dimensionell scanning av konstruktionsdetaljer i en produktionsanläggning. Scanningen görs på plats och stör inte produktionen. Med inscannad geometri tas en CAD-ritning fram på t ex delar i ett rörsystem, stup, koner och cykloner.

När konstruktionsdetaljer saknar ritningar

Storskaliga ritningar över produktionsanläggningar är ofta bristfälligt uppdaterade och saknar detaljerade beskrivningar över viktiga konstruktionsdelar. Det skapar problem när reservdelar måste beställas från tveksamma ritningsunderlag eller när nya ritningar tas fram med manuella mätmetoder. Risken är att levererade reservdelar inte kan installeras korrekt på grund av för stora måttavvikelser. Resurskrävande anpassningar kan istället behöva göras eller i värsta fall måste en ny reservdel beställas.

Hardface 3D-scanning förenklar reparations- och underhållsarbete

När Hardface genomför en 3D-scanning, skickas data direkt till konstruktören som nu kan ta fram ett korrekt ritningsunderlag för tillverkning av reservdelen. Tidsbesparingen överträffar med bred marginal den tid det tar att mäta upp en konstruktionsdetalj för hand. Dessutom blir noggrannheten från scanningen mycket högre. Resultatet blir en reservdel som är optimerad för det specifika behovet och som kräver minimalt med resurser vid installation. Hardface 3D-scanning innebär ökad lönsamhet tack vare längre avbrottsfri driftstid och effektivare underhållscykel.

Hardface 3D-scanning

  • Skapar data till CAD-ritning
  • Kräver inga manuella mätmetoder
  • Ger ett exakt ritningsunderlag
  • Sparar mycket tid
  • Förenklar underhållsarbete

Vill du veta mer?

För kontakt och mer information, skicka e-post till oss på info@hardface.se eller ring +46733-104043, +4672-0709155

Om Hardface

Hardface verkar för att förbättra effektivitet och konkurrenskraft inom Svensk industri. Det gör vi genom att erbjuda hållbara lösningar inom mekaniskt slitage för längre livslängd, effektivare underhållsarbete och bättre lönsamhet. Med ett brett utbud av slitstarka material, konsulttjänster och utbildningar erbjuder vi anpassade slitagelösningar till den svenska industrin där höga krav ställs på produktionsutrustningens slitstyrka och livslängd.