Effektiva lösningar för hållbart slitskydd

Hardface hjälper svensk basindustri att skydda utsatta ytor mot slitage. Vi erbjuder de mest kostnadseffektiva lösningarna för att förlänga livslängd och upprätthålla produktivitet utan risk för driftstopp och höga underhållskostnader. Hardface lösningar omfattar bland annat rörsystem, fläktar, cellmatare, skruvtransportörer och slitskenor.

3D Scanning

Hardface utför 3-dimensionell scanning av konstruktionsdetaljer i en produktionsanläggning. Med inscannad geometri tas en CAD-ritning fram på t ex delar i ett rörsystem, stup, koner och cykloner. Läs mer om 3D Scanning här.

Cellmatare

Cellmatare

Hardface renoverar nerslitna, begagnade cellmatare och leverera även nya där samtliga slitytor är belagda med mycket slitstarka keramer eller andra hårda ytor. Läs mer om cellmatare här.

Fläktar

Fläktar

Hardface erbjuder lösningar åt processindustrier som använder fläktar med högt tryck, höga rotationshastigheter och stora flöden med innehåll av partiklar som innebär hårt slitage på utrustningen. Läs mer om fläktar här.

Keramiska slangar

Hardface levererar keramiska slangar som motstår det mest aggressiva påfrestningar som uppstår i industriella processer där stora materialflöden hanteras. Fördelen med flexibla keramiska slangar är att de är enkla att installera och har mycket lång livslängd. Läs mer om keramiska slangar här.

Kompensatorer

Hardface Kompensatorer med keramiskt slitskydd används i aggressiva och slitagekrävande miljöer för att skydda rörsystem från spänningar som beror på axiella rörelser. De är utvecklade för att klara av exeptionellt svåra driftförhållande med stora temperaturväxlingar, höga tryck och aggressiva materialflöden. Läs mer om kommentatorer här.

Rörsystem

Rörsystem

Hardface keramiska rör och kromkarbidrör används i processer där transporter av flygaska, avfall, kött- och benmjöl, cement, kol, glaspartiklar samt korrosiva och aggressiva ångor utsätter utrustning för stort slitage. Läs mer om rörsystem här.

Skruvtransportör

Skruvtransportörer

Hardface levererar monteringsfärdiga transportörer som slitskyddats med beläggning som är anpassad efter kundens behov. Läs mer om skruvtransportörer här.

slitskenor

Slitskenor

Hardface tillverkar slitskenor i det material som passar bäst till de förutsättningar som råder i våra kunders produktionsprocesser. Läs mer om slitskenor här.

Slitplåt, keramer

Hardface Slitplåt Keram används i riktigt aggressiva slitagemiljöer där tunga materialflöden av grovt material orsakar slag och belastningar på utrustningen. De används ofta i lastbilsflak och skopor som lastar och lossar sprängsten i grustag och gruvor, och för hantering av tungt stålskrot. Läs mer om slitplåt, keramer här.