Hållbara lösningar för mekaniskt slitage inom stål, gruvor, papper, värme och cement

Hardface arbetar främst inom gruv- och mineralindustri, massa och processindustri, cementindustri samt värmeverk. Vi tar oss gärna an utmaningar i andra branscher också. Vi erbjuder effektiva lösningar och en bred portfölj av slitmaterial för att förbättra underhåll och minska alla typer av mekaniskt slitage.

Cement

Hardface har hållbara lösningar för cementindustrins stora och krävande materialflöden och slitageutsatta enheter. Med lösningar och material för cellmatare, slitskenor, siktar, stup, rännor och enheter med stora dimensioner erbjuder vi längre och lönsammare drift.

Stål & Gjuterier

Lösningar och material för minskat slitage i hanteringen av stora tonnage av råmaterial och krävande processer med fläktar, rör, kemikaliedoseringar, schakt och fickor är sådant som vi genom en mångfald av leverantörer med global erfarenhet kan erbjuda stålindustrin. I gjuterier skapar stora strömmar av sand också slitage där våra rör och andra lösningar erbjuder förbättrad  driftsekonomi.

Gruvdrift

Vårt globala nätverk av leverantörer med erfarenheter runt om i världen gör att vi kan leverera material och slitagelösningar som klarar stora tonnage av malm, klinker och pellets och ger gruvor ökad livslängd och säkrare drift.  Vi arbetar kontinuerligt med nya, innovativa slitagelösningar för förbättrad underhållsekonomi och för att behålla vår framträdande plats som leverantör till Sveriges gruvföretag.

Cellulosa, Pappersmassa & papper

Hardface ökar livslängden på de ställen som slits mest i cellulosaindustrin. Det kan vara skruvar, slitskenor, cellmatare, stup, schakt, rörledningar för bark, bränslen, aska, sand, kalk och allt annat som underhållstekniker ofta får återkomma till. Med våra lösningar bidrar vi till längre avbrottsavbrottsfri drift och förlängd tid mellan renoveringar genom applicering av optimala slitytor anpassade till alla slags driftförhållanden.

Energi & Värmeverk

Fasta bränslen ger ofta överraskande kostsamt slitage i värmeverk. Genom rätt materialval på slitytor i skruvar, slitskenor, cellmatare, stup, schakt och rörledningar för bränslen, aska, sand etc. kan intervallel mellan renoveringar förlängas med stor kostnadsbesparing som resultat. Vår kalkylmodell som jämför befintliga lösningar med våra slitstarka material visar på stora besparingar både vad gäller tid, pengar och arbete.

Betongindustri, Sten & Asfalt

Till betongindustrin levererar vi slitstarkare skovlar till blandare så att renoveringar kan ske i förutbestämd tid. Rör, stup, luckor, siktar etc. får förbättrad underhållsekonomi och kostsamma störningar elimineras. Maskiner får avbrottssäker drift och kan hållas igång enligt given planering.