Fläktar

Fläktar

Hardface erbjuder lösningar åt processindustrier som använder fläktar med högt tryck, höga rotationshastigheter och stora flöden med innehåll av partiklar som innebär hårt slitage på utrustningen. Hardface har specialiserad kunskap om hur fläkthus och fläkthjul kan skyddas mot slitage med till exempel termisk sprutning, volframkarbid och vacuum limmad keram. Vi utgår alltid från våra kunders tillämpningar och gör ett noggrannt förarbete för att kunna optimera våra lösningar. Rotationshastighet, antal partiklar, temperatur och vikt avgör valet av slitmaterial. Hardface lösningar innebär längre livslängd, lägre underhållskostnader och minskad risk för driftstopp.

Vill du veta mer?

För kontakt och mer information, skicka e-post till oss på info@hardface.se eller ring +46733-104043, +4672-0709155

Om Hardface

Hardface verkar för att förbättra effektivitet och konkurrenskraft inom Svensk industri. Det gör vi genom att erbjuda hållbara lösningar inom mekaniskt slitage för längre livslängd, effektivare underhållsarbete och bättre lönsamhet. Med ett brett utbud av slitstarka material, konsulttjänster och utbildningar erbjuder vi anpassade slitagelösningar till den svenska industrin där höga krav ställs på produktionsutrustningens slitstyrka och livslängd.