Keramer

Experter på keramiska material

Keramer används i industriella produktionsanläggningar där stora materialflöden, aggressiva ångor och höga temperaturer utsätter vitala komponenter för stort slitage. Hardface har stor kunskap inom keramiska tillämpningar och erbjuder olika lösningar där keramer minimerar mekaniska slitageproblem.

Kostnadseffektiva keramer för slitageutsatta ytor

Hardface tillhandahåller ett noga sammansatt urval av keramer. Varje keram har unika egenskaper som används för att lösa specifika slitageproblem. Keramer är kostnadseffektiva och finns i många olika sammansättningar. De finns i många olika former och storlekar, till exempel som rördelar och plattor. Med pressverktyg och sintring i höga temperaturer kan Hardface även ta fram specifika former och storlekar vilket gör det möjligt att behovsanpassa slitskyddet av utsatta ytor i en produktionsanläggning.

Specialtillverkade komponenter

Hardface tillverkar även komponenter i keramiska material som ger lägre vikt, bättre prestanda och längre livslängd än standardkomponenter. Komponenter tillverkade i keramiska material är ofta den enda tillgängliga lösningen som kan motstå extrema temperaturer och mekaniskt slitage i industriella tillämpningar.

Tillverkning görs helt efter kundens behov med ett slitskydd som är anpassat till de materialflöden och temperaturer som komponenterna kommer utsättas för. Hardface expertkunskap inom keramiska tillämpningar bidrar därmed på ett avgörande sätt till att våra kunder kan öka livslängd och prestanda hos deras maskiner och produktionsanläggningar.

Hardface keramiska material

Hardface tillhandahåller ett noggrant sammansatt urval av keramer.

Aluminiumoxid

Aluminumoxid (alumina) är ett kemiskt mycket stabilt material med hög motståndskraft mot slitage med en hårdhet på ca 9 på Mohs skalan. Densitet 4 g/cm3.

Specialvarianter av Aluminiumoxid/Zirconoxid som ZTA (Zirconium Toughened Alumina) 30% Zirconoxid 70% Aluminiumoxid.

ATZ (Alumina Toughened Zirconium)

Zirconoxid

Zirconoxid (zirconium) liknar aluminiumoxid men har en något högre tålighet mot mekaniska slitage och slag. Densitet 5,7 g/cm3

Kiselkarbid

Kiselkarbid har extremt hög tålighet mot mekaniskt slitage och höga temperaturer. Densitet 3,2 g/cm3

Vill du veta mer?

För kontakt och mer information, skicka e-post till oss på info@hardface.se eller ring +46733-104043, +4672-0709155

Om Hardface

Hardface verkar för att förbättra effektivitet och konkurrenskraft inom Svensk industri. Det gör vi genom att erbjuda hållbara lösningar inom mekaniskt slitage för längre livslängd, effektivare underhållsarbete och bättre lönsamhet. Med ett brett utbud av slitstarka material, konsulttjänster och utbildningar erbjuder vi anpassade slitagelösningar till den svenska industrin där höga krav ställs på produktionsutrustningens slitstyrka och livslängd.