Kompensatorer med keramiskt slitskydd

Hardface Kompensatorer med keramiskt slitskydd används i aggressiva och slitagekrävande miljöer där rörsystem utsätts för spänningar som beror på axiella rörelser orsakade av temperaturväxlingar, vibrationer eller tryckstötar. Hardface erbjuder en serie kompensatorer med slaglängder som är anpassade till aktuell rörelse och med ett keramiskt slitskydd som ger kompensatorn en livslängd som motsvarar keramiska rör.

Behovsanpassad tillverkning

Hardface kompensatorer med keramiskt slitskydd anpassas helt till den miljö de ska verka i.  Hänsyn tas till gällande dimensioner, innerdiameter, slaglängd, tryck, temperaturer och materialflöden. Rör och anslutningar tillverkas i det material som tillämpningen kräver, till exempel rostfritt stål eller handelsstål. Konstruktionens insidor bekläds med slitstark keram som skyddar mot slitage från materialflödet. Ytorna arbetar mot varandra med snäva toleranser och en för varje tillämpning anpassad tätning.

Längre livslängd i svåra driftsförhållanden

Hardface Kompensatorer med keramiskt slitskydd är framtagna för att klara av exeptionellt svåra driftförhållande med stora temperaturväxlingar, höga tryck och aggressiva materialflöden. Tack vare det keramiska slitskyddet har Hardface Kompensatorer en livslängd som motsvarar keramiska rör och som är överlägsen standardkompensatorer. Hardface Kompensatorer bidrar till att produktiviteten kan upprätthållas utan risk för oplanerade driftstopp och höga underhållskostnader.

Hardface Kompensatorer

Hardface Kompensatorer med keramiskt slitskydd tillverkas och anpassas till våra kunders behov. Hänsyn tas bl a till:

  • Gällande dimensioner
  • Temperatur
  • Tryck
  • Rörlängd
  • Materialflöde
  • Slaglängd
  • Material i rör och anslutningar
  • Längdutvidgningskoefficient
  • Reaktionskraft
  • Kompensatorns egenmotstånd

Vill du veta mer?

För kontakt och mer information, skicka e-post till oss på info@hardface.se eller ring +46733-104043, +4672-0709155

Om Hardface

Hardface verkar för att förbättra effektivitet och konkurrenskraft inom Svensk industri. Det gör vi genom att erbjuda hållbara lösningar inom mekaniskt slitage för längre livslängd, effektivare underhållsarbete och bättre lönsamhet. Med ett brett utbud av slitstarka material, konsulttjänster och utbildningar erbjuder vi anpassade slitagelösningar till den svenska industrin där höga krav ställs på produktionsutrustningens slitstyrka och livslängd.

Print Friendly, PDF & Email