Cellmatare med längre livslängd till lägre pris

Cellmatare utsätts för oerhört stora påfrestningar inom till exempel energi-, gruv-, kalk-, cement- och cellulosaindustrin. Träflis, pellets, flygaska, cement, kalk och kemikalier är några exempel där cellmatare används för att dosera på ett tillförlitligt sätt och för att samtidigt upprätta en spärr mot förbrännings- och förgasningsprocesser. Miljön där cellmatare används utsätter dem för extremt stort slitage som kan leda till oönskade driftstopp och produktionsstörningar. Hardface tillhandahåller kundanpassade cellmatare med slitskydd som optimerar livslängd och lönsamhet.

Nytillverkade Cellmatare helt efter behov

Hardface är en ledande leverantör av nytillverkade cellmatare som är helt anpassade efter våra kunders behov och förutsättningar. Tillverkningen sker enligt ritningsunderlag och specifikationskrav som tillhandahållits av kunden eller som har tagits fram av Hardface. Slitskyddet anpassas efter vilka material, flöden och temperaturer som cellmataren kommer utsättas för. Vi levererar en helt kundanpassad cellmatare med ett slitskydd som optimerar produktionsprocesser genom längre underhållscykler, stabilare drift, ökad effektivitet och bättre lönsamhet.

Renovering av befintlig cellmatare

Hardface renoverar även nedslitna cellmatare och erbjuder lösningar som är anpassade till våra kunders specifika behov. Tack vare vår kunskap och erfarenhet kan vi erbjuda de mest kostnadseffektiva lösningarna som mångdubblar livslängden och upprätthåller våra kunders produktivitet utan risk för driftstopp och höga underhållskostnader.

Så här går det till

Vi inleder alltid med en besiktning av cellmataren som behöver renoveras. Det gör vi för att kunna ta fram en lösning som optimerar slitskyddet. Därefter påbörjas reparationer och förberedelser. Ibland har cellmatarens hus skador som ska åtgärdas, hus och gavlar behöver bearbetas för att ge plats åt slitskyddet. Beroende på vilka behov kunden har, monteras slitskydd som till exempel keram eller hårdmetall som bearbetas enligt fastställda toleranser. Slitna lagerlägen repareras eller byts ut. Därefter testkörs cellmataren för att säkerställa optimal drift innan installationen slutförs.

Slutresultatet blir en renoverad och uppgraderad cellmatare, helt anpassad till den specifika produktionsprocessen och till ett pris som är lägre än inköp av en ny cellmatare utan slitskydd.

Vill du veta mer?

För kontakt och mer information, skicka e-post till oss på info@hardface.se eller ring +46733-104043, +4672-0709155

Om Hardface

Hardface verkar för att förbättra effektivitet och konkurrenskraft inom Svensk industri. Det gör vi genom att erbjuda hållbara lösningar inom mekaniskt slitage för längre livslängd, effektivare underhållsarbete och bättre lönsamhet. Med ett brett utbud av slitstarka material, konsulttjänster och utbildningar erbjuder vi anpassade slitagelösningar till den svenska industrin där höga krav ställs på produktionsutrustningens slitstyrka och livslängd.