Utbildning och konsultation för effektivare underhåll

Problemlösande konsultation

Hardface har under många år samlat erfarenheter och kunskap om hur våra kunders produktionsutrustning utsätts för olika typer av slitage. Våra specialister hjälper dig att identifiera problemområden och föreslår de mest kostnadseffektiva åtgärderna och vilket slitmaterial som ska användas för att bygga bort mekaniskt slitage och skapa ett effektivare underhåll.

Utbildning för effektivare underhåll

Hardface erbjuder kundanpassade utbildningar som syftar till att öka kunskapen om hur slitage påverkar lönsamheten, var slitage uppstår, vilka slitmaterial som kan användas och hur underhåll kan effektiviseras och förebyggas för att öka driftsäkerhet och lönsamhet.

Ett effektivt förebyggande underhåll baseras på tillståndskontroller som syftar till att upptäcka fel på ett så tidigt stadium att de kan avhjälpas utan driftstörningar.Vi kan tillsammans med kunden genomföra en förstudie för att skaffa kännedom om eventuella svaga punkter i produktionsanläggningarna. Vi har stor erfarenhet av anläggningar med ett högt slitage som ex. LKAB,s anläggningar i Kiruna, Malmberget och Svappavara, sågverk, pappersindustrier, värmekraftverk och cementtillverkning. Vi har också erfarenhet från processindustrier i Norge.

Vårt arbete med kompetensutveckling omfattar bland annat:

  • utbildning i förebyggande underhåll, tillståndskontroll, operatörsunderhåll, etc.
  • förbättra och utveckla underhållsmetoder
  • genomföra förstudier tillsammans med kund
  • identifiera & prioritera mekaniska slitage inkl. tekniska & ekonomiska lösningar på de prioriterade slitagen

Detta medverkar kraftfullt till att nå högre tillgänglighet och driftsäkerhet.

Utbildning i tre steg

  • Förebyggande Underhåll
  • Operatörsunderhåll
  • Tillståndskontroll