Keramiska slitplåtar för aggressivt slitage

Hardface Slitplåt Keram används i riktigt aggressiva slitagemiljöer där tunga materialflöden av grovt material orsakar slag och belastningar på utrustningen. Hardface Slitplåt Keramisk bidrar till bättre slitstyrka, högre nyttolast och mycket längre brukstid.

Slitplåtar för riktigt krävande miljöer

Hardface Slitplåt Keram har en mycket hög motståndskraft mot mekaniskt slitage som abrasion och erosion. De används med fördel som konstruktionsmaterial i lastbilsflak och skopor som lastar och lossar sprängsten i grustag och gruvor, hanterar tungt stålskrot och vid rivningsarbeten där betong med armeringsjärn släpps på flaket.

Lägre ljudnivå

Plåtarnas keramer monteras i en stålram eller vulkaniseras i gummi vilket ökar motståndskraften mot slag samt reducerar ljudnivån tack vare gummits stötdämpande egenskaper. De kan bultas fast eller limmas med speciallim direkt mot en plåtyta.

Tillverkning efter specifikation

Hardface levererar alltid en optimerad lösning där våra keramiska plåtar tillverkas efter kundernas specifikationer med hänsyn tagen till bland annat tillämpningsområde och materialflöde, typ av keram, dimensioner och tjocklek, samt med eller utan ingjutning i gummi.

Vill du veta mer?

För kontakt och mer information, skicka e-post till oss på info@hardface.se eller ring +46733-104043, +4672-0709155

Om Hardface

Hardface verkar för att förbättra effektivitet och konkurrenskraft inom Svensk industri. Det gör vi genom att erbjuda hållbara lösningar inom mekaniskt slitage för längre livslängd, effektivare underhållsarbete och bättre lönsamhet. Med ett brett utbud av slitstarka material, konsulttjänster och utbildningar erbjuder vi anpassade slitagelösningar till den svenska industrin där höga krav ställs på produktionsutrustningens slitstyrka och livslängd.