Skruvtransportör

Skruvtransportörer för effektivare materialflöden

Hardface levererar monteringsfärdiga skruvtransportörer med slitskydd som är optimerat för de tillämpningar där de ska användas. Tack vare ökad funktion och prestanda bidrar våra skruvtransportörer till en effektiv och problemfri drift under lång tid.

Skruvtransportörer för krävande materialflöden

Hardface har mångårig, dokumenterad kunskap om slitstarka skruvtransportörer. Tillsammans med samarbetspartnern och skruvtransportörspecialisterna på Wevik Maskin AB, är Hardface marknadsledande leverantör av både nya och renoverade skruvtransportörer. Oavsett om Hardface ska leverera en nytillverkad skruvtransportör eller en renoverad, är utgångspunkten alltid den miljö som den ska verka i. Hardface skruvtransportörer används inom tung industri där stora materialflöden utsätter dem för kraftigt slitage. Exempel på material är olika typer av fasta bränslen, aska, betong och cement samt materialflöden inom cellulosa- och massaindustrin.

Keram eller kromkarbid

Tillämpningsområde och materialflöde avgör om skruvtransportören ska beklädas med keramer eller kromkarbid för att förstärka transportörernas slitskydd. Vid reparation och rekonditionering av befintliga skruvtransportörer används bland annat termisk sprutning som en kostnadseffektiv, snabb metod som ger utrymme för flexibla lösningar.

Med Hardface stora erfarenhet av skruvtransportörer och slitskyddande material levererar vi alltid en optimerad lösning för de mest krävande tillämpningsområdena. Hardface skruvtransportörer bidrar till bättre lönsamhet genom ökad effektivitetet och prestanda tack vare längre avbrottsfri drift och ökad tid mellan underhåll och renoveringar.

Vilket slitskydd ska användas?

  • Vilket material ska transporteras?
  • Hur stora kvantiteter?
  • Var är slitaget på transportörens blad; toppen, trycksidan, centrumrör?
  • Vilka toleranskrav finns?
  • Problem med anhopning av t ex kletande material

Keramer

Hardface har expertkunskap inom keramiska tillämpningar och kan erbjuda olika typer av keramer för att lösa mekaniska slitageproblem.

Aluminiumoxid

Kemiskt mycket stabilt material med hög motståndskraft mot slitage med en hårdhet på ca 9 på Mohs skalan. Densitet 4 g/cm3.

Zirconoxid

Liknar aluminiumoxid men har högre tålighet mot mekaniska slitage och slag. Densitet 5,7 g/cm3

Kiselkarbid

Har extremt hög tålighet mot mekaniskt slitage och höga temperaturer. Densitet 3,2 g/cm3

Volframkarbid

Mycket hårt och tungt material. Mycket motståndskraftigt mot slitage och syror. Hårdheten är ca 9 på Mohs skala. Densitet 15,63 g/cm3. Hög smältpunkt (2870 °C).

Kromkarbid

En skruvtransportör kan enkelt slitskyddas genom att svetsa på kromkarbidplåt eller genom direkt hårdpåsvetsning av 1-2 lager kromkarbid. Det är vanligt att skruvtransportörens blad och centrumrör beläggs med kromkarbid vilket ger en extremt hård och tålig slityta med lång livslängd. Hårdheten hos olika kromkarbidkvaliteter ligger som standard i intervallet 50-64 HRC.

Vill du veta mer?

För kontakt och mer information, skicka e-post till oss på info@hardface.se eller ring +46733-104043, +4672-0709155

Om Hardface

Hardface verkar för att förbättra effektivitet och konkurrenskraft inom Svensk industri. Det gör vi genom att erbjuda hållbara lösningar inom mekaniskt slitage för längre livslängd, effektivare underhållsarbete och bättre lönsamhet. Med ett brett utbud av slitstarka material, konsulttjänster och utbildningar erbjuder vi anpassade slitagelösningar till den svenska industrin där höga krav ställs på produktionsutrustningens slitstyrka och livslängd.