Keramer

Keramer

Hardface har expertkunskap inom keramiska tillämpningar och kan erbjuda olika typer av keramer för att lösa mekaniska slitageproblem. Vi arbetar främst med aluminiumoxid (alumina), zirconoxid (zirconium) och kiselkarbid. Varje keram har unika egenskaper och används för att lösa specifika slitageproblem.