Laser Cladding

Maximal slitstyrka och vidhäftning

”Laser Cladding” är en påläggssvetsningsprocess som kompletterar termisk sprutning. Det används alltmer i stället för PTA-svetsning och överträffar konventionella svetsmetoder som TIG (Tungsten Inert Gas) för avancerade svetsreparationer.

Vid ”Laser Cladding”, är laserstrålen fokuserad på arbetsstycket med en vald punktstorlek. Pulverbeläggningsmaterialet sprutas av en inert gas genom ett pulvermunstycke in i smältan. Laseroptiken och pulvermunstycket förflyttas över arbetsstyckets yta för att belägga spår av valt material, exempelvis Volframkarbid. Resultatet är kompletta skikt och en jämn uppbyggnad av stora volymer.

Fördelar

  • Perfekt metallurgisk bindning till underlagsmaterialet
  • Helt täta ytskikt
  • Minimal värmezon som minimerar deformationer av materialet
  • En homogen mikrostruktur för maximal slitstyrka
  • Skarpa hörn kan beläggas

Vill du veta mer?

För kontakt och mer information, skicka e-post till oss på info@hardface.se eller ring +46733-104043, +4672-0709155

Om Hardface

Hardface verkar för att förbättra effektivitet och konkurrenskraft inom Svensk industri. Det gör vi genom att erbjuda hållbara lösningar inom mekaniskt slitage för längre livslängd, effektivare underhållsarbete och bättre lönsamhet. Med ett brett utbud av slitstarka material, konsulttjänster och utbildningar erbjuder vi anpassade slitagelösningar till den svenska industrin där höga krav ställs på produktionsutrustningens slitstyrka och livslängd.