Hållbara lösningar för mekaniskt slitage

Hardface är sprunget ur svensk basindustri och vi verkar för att förbättra effektivitet och konkurrenskraft inom Svensk industri. Det gör vi genom att erbjuda hållbara lösningar inom mekaniskt slitage för längre livslängd, effektivare underhållsarbete och bättre lönsamhet.

Med ett brett utbud av slitstarka material, konsulttjänster och utbildningar erbjuder vi kundanpassade slitagelösningar till den svenska basindustrin. Våra kunder finns främst inom gruvindustri, cement- och mineralindustri, massa- och processindustri samt värmeverk – branscher där höga krav ställs på produktionsutrustningens slitstyrka och livslängd.

Specialister på slitmaterial

Tillsammans med våra kunder tar vi fram lösningar som reducerar kostnader i produktionsprocesser genom att öka livslängden på slitageutsatta ytor samtidigt som kostnadskrävande underhåll kan minskas. På så sätt bidrar vi till ökad lönsamhet och konkurrenskraft åt svensk basindustri.

Branschspecifika möjligheter

Hardface arbetar främst inom gruv– och mineralindustri, massa och processindustri samt värmeverk, men vi tar oss gärna an utmaningar i andra branscher också. Vi erbjuder konsulttjänster, utbildning, lösningar och en bred portfölj av slitmaterial för att effektivisera underhåll och minska alla typer av mekaniskt slitage.

Produkter

Hardface hjälper svensk basindustri att skydda utsatta ytor mot slitage. Vi erbjuder de mest kostnadseffektiva produkter för att förlänga livslängd och upprätthålla produktivitet utan risk för driftstopp och höga underhållskostnader. Hardface produkter omfattar bland annat rörsystem, fläktar, cellmatare, skruvtransportörer och slitskenor.

Rätt material och metod

För att kunna tillhandahålla de mest kostnadseffektiva lösningarna har Hardface ett brett utbud av metoder och material anpassade för att kunna erbjuda rätt avvägd åtgärd till varje kunds specifika situation. Vi utgår alltid från de förutsättningar som råder hos våra kunder; vilken typ av slitage och kvalitet på underliggande metall t ex.